Privacyverklaring

Wie is Stemhuren?

Stemhuren is een dienstverlener die zich richt op het inspreken van teksten in opdracht van tussenpersonen, bedrijven, particulieren en instellingen voor o.a. commercials, documentaires, bedrijfspresentaties, voice response, instructievideo's, animaties, apps, luisterboeken, e-learning en jingles. Stemhuren is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens.

Wat mag je van Stemhuren verwachten?

Ik vind je privacy belangrijk en hecht grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van websitebezoekers, relaties en opdrachtgevers. Dit doe ik in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden. Wel maak ik gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens mij gegevens verwerken. Met deze partijen sluit ik een verwerkersovereenkomst af, zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Daarnaast deel ik gegevens met andere partijen indien dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht is. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ik bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn. Ik verwerk je gegevens vanaf het moment dat je:

  • Stemhuren.nl bezoekt;

  • tefonisch contact met Stemhuren opneemt;

  • je gegevens iaan mij verstuurt, bijvoorbeeld om een proefdemo te vragen;

  • gebruikmaakt van mijn dienstverlening, of we op een andere manier met elkaar in contact zijn gekomen.

Het kan gebeuren dat ik gegevens over je verwerk die ik niet direct van jou verkregen heb, maar bijvoorbeeld via een relatie of opdrachtgever. Ook dan verwerk ik deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

Wat doet Stemhuren met jouw gegevens?

Dat hangt ervan af hoe wij elkaar kennen. Als je Stemhuren.nl bezoekt, dan verwerk ik andere gegevens dan wanneer wij met elkaar hebben gebeld of gemaild. Als bezoeker van Stemhuren.nl ken ik je in eerste instantie niet bij naam. Wanneer je me een vraag stelt via bijvoorbeeld het contactformulier, verwerk ik wel je verstrekte gegevens. Ook je IP-adres behandel ik als persoonsgegeven.

Communicatie

  • Als je contact opneemt met Stemhuren, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kan ik je contactgegevens vragen. Dit om je vraag of verzoek af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Om mijn geleverde diensten te factureren en te verantwoorden, verwerk ik alleen relevante data zoals namen van contactpersonen.
  • Voor mijn financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, sla ik relevante gegevens op, zoals de factuur en de persoons-gegevens die daarop vermeld staan. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor mij en de dienstverleners met wie ik een verwerkerscontract afsloot.
  • Ik maak gebruik van diverse ICT-middelen, zoals e-mail, website en social media, om onderling en met jou te communiceren. Hier houd ik een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging en verantwoording.
  • Om de it-systemen te laten werken en te beschermen, verwerkt Stemhuren onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens worden vijf jaar bewaard. 

Over dit privacy statement

Stemhuren kan dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld zij daartoe verplicht is op grond van privacy wet- en regelgeving. Ik adviseer je om regelmatig kennis te nemen van mogelijke wijzigingen. Deze versie is gemaakt mei 2018.
 

5 redenen voor Stemhuren.nl

Contact